rcaieftin-asigurari.rorcaieftin-asigurari.ro 0740 020 147 0740 020 147 0733 852 417 0733 852 417
   rcaieftin-asigurari.rorcaieftin-asigurari.ro Asigurare RCA ieftin Asigurare Locuinte Asigurare Calatorie Asigurare Casco Asigurare Malpraxis   

rcaieftin-asigurari.roProtectia datelor cu caracter personal

Definitii

 1. Date cu caracter personal: desemneaza orice informatii (orice suita de caractere, semne, cifre sau litere) referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila. Este considerata a fi o persoana fizica identificabila o persoana fizica ce poate fi identificata, in mod direct sau indirect, in special prin referire la un identificator, precum un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la mai multe elemente specifice proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 2. Operator: desemneaza compania noastra care stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 3. Responsabil de prelucrare: compania noastra;
 4. Subcontractor: desemneaza aici orice organism tert care are o relatie contractuala cu compania noastra pentru furnizarea serviciilor care fac obiectul Contractului;
 5. Prelucrarea datelor cu caracter personal: desemneaza orice operatiune sau orice ansamblu de operatiuni efectuate sau nu de catre Operator cu ajutorul unor procedee automatizate si aplicate datelor sau ansamblurilor de date cu caracter personal, precum culegerea, inregistrarea, organizarea, structurarea, pastrarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmisie, difuzarea sau orice alta forma de punere la dispozitie, apropierea sau interconectarea, limitarea, stergerea sau distrugerea acestora;
 6. Violarea datelor cu caracter personal: desemneaza o violare a securitatii care atrage dupa sine, in mod accidental sau ilicit, distrugerea, pierderea, alterarea divulgarea neautorizata a datelor cu caracter personal transmise, pastrate sau prelucrate in alt mod, sau accesul neautorizat la respectivele date;
 7. Ora/zi: desemneaza ora/ziua lucratoare.

Tipurile de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii

In baza regulamentului, datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii sunt urmatoarele:

 1. Date personale: nume si prenume, adresa, adresa e-mail, telefon;
 2. Date cu caracter special: codul numeric personal (CNP), seria si numarul actului de identitate.

Durata prelucrarii. Modalitatea de prelucrare a datelor

 1. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe intreaga perioada de timp cat aveti cel putin o polita de asigurare incheiata prin intermediul companiei noastre, precum si la reinnoirea acestor polite;
 2. Datele cu caracter personal trebuie pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi in masura in care acestea vor fi prelucrate exclusiv in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice, in conformitate cu Art.89/Alin.(1) din Regulament, sub rezerva punerii in aplicare a masurilor de ordin tehnic si organizatoric adecvate prevazute in respectivul Regulament in vederea garantarii drepturilor si libertatilor persoanei vizate ("limitari legate de stocare");
 3. Datele cu caracter personal sunt transmise de la utilizator final catre compania noastra folosind protocolul securizat de transfer a datelor (https);
 4. Compania noastra prelucreaza datele cu caracter personal doar dupa conectarea la platforma interna de prelucrare a datelor, conectare care se realizeaza prin intermediul unui utilizator si a unei parole;
 5. Clientul are acces la informatiile personale doar dupa conectarea la contul personal de pe platforma noastra interna, de asemenea prin intermediul unui utilizator si a unei parole;
 6. Parolele stocate pe serverele noastre sunt codificate si nimeni NU are acces la parola efectiva a niciunui client. In caz ca ai uitat parola, singura modalitate de recuperare a parolei este prin generarea uneia noi, careia i se aplica aceeasi politica descrisa anterior;

Natura si scopul prelucrarii

 1. Compania noastra va prelucra datele cu caracter personal avand temei legal sau pe baza de consimtamant;
 2. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal este reprezentat de prestarea de catre compania noastra a serviciilor aferente cerute de beneficiar, si anume politele de asigurare;
 3. Aditional, compania noastra va transmite strictul necesar companiilor terte cu care are contract, pe baza cererii beneficiarului, dupa cum urmeaza:
  • serviciilor de curierat (posta romana, urgent cargus sau fan courier): nume si prenume, adresa de livrare, numar de telefon, adresa de mail (doar pentru urgent cargus si fan courier);
  • procesatorului de plati (euplatesc.ro): nume si prenume, adresa, adresa de mail;
  • aplicatiei de emitere: toate datele necesare pentru obtinerea unei cotatii corecte si, dupa caz, a unei polite de asigurare valida si corecta (numarul de telefon si adresa de mail NU vor fi transmise).

Categoriile de persoane vizate. Dreptul de proprietate asupra datelor cu caracter personal

 1. Categoriile de persoane vizate sunt urmatoarele: beneficiarul asigurarii, precum si persoanele trecute ca si utilizatori (in cazul politelor RCA - pentru acestea se vor colecta urmatoarele doar: nume si prenume, CNP si serie si numar carte identitate);
 2. Beneficiarul, respectiv utilizatorii unde este cazul, este si va ramane proprietarul datelor cu caracter personal ce fac obiectul asigurarii.

Drepturile si obligatiile noastre, in calitate de Operator

Compania noastra se obliga fata de Beneficiar sa se conformeze si sa demonstreze conformitatea cu principiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, dupa cum urmeaza:

 1. Operatorul va prelucra datele cu caracter personal in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata;
 2. Operatorul va colecta datele personale in scopuri determinate, explicite si legitime, ulterior nefiind permisa prelucrarea intr-un mod incompatibil acestor scopuri;
 3. Operatorul se va asigura ca datele personale sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate;
 4. Operatorul va pastra datele intr-o forma care sa permita identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate;
 5. Operatorul garanteaza ca datele personale sunt prelucrate intr-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale, impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale;
 6. Operatorul se asigura ca persoanele autorizate (subcontractorii) sa prelucreze datele cu caracter personal s-au angajat sa respecte confidentialitatea sau au o obligatie statutara adecvata de confidentialitate;
 7. In cazul in care operatiunile de prelucrare sunt susceptibile sa genereze un risc ridicat pentru drepturile si libertatile persoanelor fizice, Operatorul va fi responsabil pentru efectuarea unei evaluari a impactului asupra protectiei datelor.

Drepturile si obligatiile Beneficiarului

Drepturile si obligatiile Beneficiarului sunt urmatoarele:

 1. Dintre cele doua Parti, Beneficiarul este unicul proprietar al Datelor cu caracter personal furnizate de Beneficiar Operatorului sau colectate de catre Operator in numele Beneficiarului;
 2. Prelucrarea Datelor cu caracter personal va fi efectuata cu respectarea termenilor si conditiilor mentionate in instructiunile Beneficiarului (astfel cum acestea pot fi modificate periodic), care vor include cel putin urmatoarele informatii: obiectul prelucrarii, durata prelucrarii, natura si scopul prelucrarii, tipul de date cu caracter personal, categoriile de persoane vizate, obligatiile si drepturile Beneficiarului. In lipsa acestor instructiuni, Operatorul va efectua prelucrarea datelor personale conform standardelor si politicilor sale interne, aplicabile pentru clientii sai;
 3. Beneficiarul are obligatia sa se asigure ca exista un temei legal pentru procesarea datelor cu caracter personal, acoperit de prezentul regulament, precum si de politele de asigurare incheiate in beneficiul lui;
 4. Beneficiarul are obligatia sa informeze Operatorul cu privire la orice date cu caracter personal eronate, rectificate, actualizate sau sterse cu privire la procesarea lor de catre Operator la adresa ;
 5. Beneficiarul are obligatia sa asigure toate instructiunile documentate cu privire la procesarea datelor cu caracter personal ale Operatorului;

Alte prevederi

 1. Raportarea oricarui incident de incalcare a securitatii datelor cu caracter personal se realizeaza pe adresa de email .
RCA ieftin • RCA online •  contacteaza-ne • termeni si conditii •  politica de confidentialitate • GDPR • tarife RCA • cel mai ieftin RCA  • terminologie in domeniul asigurarilor • Livrare si plata
2011-2019  •  S.C. BTM - Asig Online S.R.L.  •  Toate drepturile rezervate.
v3.3.1 Site-ul nostru este 100% functional pe urmatoarele platforme: